1%podatku na KS Nautilus

Przekazanie 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego to przywilej, z którego może skorzystać większość podatników.

Rozliczając swój PIT, możesz przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie.

Jeśli wypełniasz PIT tradycyjnie, papierowo, w odpowiednią rubrykę swojego zeznania wpisz:
KRS KSNAUTILUS 0000457030

oraz równowartość jednego procenta swojego podatku (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Dzięki środkom z 1% podatku Stowarzyszenie KSNAUTILUS może dalej działać i wspierać dzieci w tym sporcie.

Informacje szczegółowe jak to zrobić poniżej:

Przekazanie 1% podatku dokonywane jest na podstawie wniosku podatnika. Wniosek ten jest elementem zeznania podatkowego:

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
PIT-CFC
oświadczenie PIT-OP

Aby przekazać 1% podatku, na początek trzeba obliczyć podatek należny.

Aby to zrobić, należy od dochodu (przychód pomniejszony o koszty) odliczyć takie wydatki jak: składki na ubezpieczenia społeczne, cele rehabilitacyjne, odsetki od kredytu czy internet.

Następnie należy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne odliczenia i ulgi od podatku za 2017 rok, z których podatnik chciałby skorzystać (np. ulga na dziecko).

Od tak obliczonego podatku należnego można w prosty sposób obliczyć 1%, a następnie przekazać go dla organizacji pożytku publicznego.
Jak przekazać 1% podatku na konkretną osobę?

Jeśli chcemy przekazać 1% podatku na konkretną osobę, oprócz podania numeru KRS wybranej organizacji oraz wpisania kwoty, należy wypełnić pola oznaczone adnotacją „informacje dodatkowe”.

W tych miejscach należy wpisać dane podopiecznego wybranej fundacji, którego chcemy wesprzeć kwotą z naszego podatku.
Kto może przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego?

Wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są zwolnione z podatku, mogą przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

Są to podatnicy rozliczający się:

poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32% (niezależnie od źródła dochodów; mogą to być np. umowy o pracę, zlecenia, zbycie akcji czy tzw. inne źródła)
podatkiem liniowym
ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych
podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe

1% podatku na OPP można przekazać tylko wtedy, jeżeli zeznanie podatkowe jest złożone w terminie oraz zapłaciliśmy cały należny podatek do urzędu skarbowego.
Kto nie może przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego?

Jeśli deklarację wypełnia i składa za nas pracodawca lub organ rentowy, nie możemy rozliczyć 1% podatku.

W takim wypadku możemy potraktować przesłaną przez pracodawcę deklarację wyłącznie jako informację o zaliczkach na dany rok i ponownie złożyć zeznanie podatkowe we wskazanym terminie.

W takiej sytuacji możemy przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego, którą chcielibyśmy wspomóc.

Jak obliczyć 1% podatku? Większość programów online do rozliczenia PIT automatycznie wylicza nam kwotę, którą możemy przekazać na organizacje pożytku publicznego.

Pojawia się ona w zeznaniu podatkowym w polu numer 124.

Warto zwrócić uwagę na adnotację, która znajduje się obok: „kwota nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół”.

Jest ona istotna w momencie, gdy samodzielnie rozliczamy PIT.

W takiej sytuacji z kwoty wpisanej w polu 118 należy obliczyć 1% i wpisać go w polu 124.

Należy także pamiętać, że ofiarowana przez nas kwota będzie pomniejszona o koszty przelewu.

Jeśli dostarczymy nasze zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego i będzie ono wypełnione poprawnie, wybrana przez nas organizacja otrzyma pieniądze z 1% podatku najwcześniej w maju danego roku.

Zgodnie z prawem naczelnicy urzędów skarbowych muszą przekazać środki z 1% organizacjom pożytku publicznego od maja do końca lipca.

1% podatku na OPP – ile można przekazać?

Podatnik może przekazać organizacji pożytku publicznego maksymalnie kwotę, która wynosi 1% podatku.

W formularzu PIT można także wskazać kwotę niższą. Jeśli składamy w danym roku więcej niż jedną deklarację podatkową, w każdej z nich możemy wskazać organizację, na którą chcemy przekazać 1% naszego podatku.
Komu przekazać 1% podatku? Lista organizacji pożytku publicznego dzieli się na kilka kategorii. Są to:

Działania na rzecz kultury
Działania na rzecz porozumienia i społeczeństwa
Działania na rzecz przyrody
Działania na rzecz sportu i turystyki
Działania na rzecz zdrowia
Pomoc chorym
Pomoc dzieciom
Pomoc niepełnosprawnym
Pomoc ubogim
Pomoc zwierzętom

Wykaz organizacji pożytku publicznego w formie elektronicznej jest publikowany nie później niż 15 grudnia roku podatkowego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl i www.mrpips.gov.pl.

Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku prowadzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Podziel się na:
  • Facebook